ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัล เนื่องในวันครู ประจำปี 2567 

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ที่มีความมุ่งมั่น  ตั้งใจ  ในการประกอบวิชาชีพ  ด้วยการครองตน  ครองคน  ครองงาน  

ตลอดจนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

ระบบรับแจ้งเหตุ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

พบเห็นเด็กและเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือ เหตุด่วนเหตุร้าย โปรดแจ้งผ่าน  

Mobile Application  "คุ้มครองเด็ก"

อย่าให้เสียงขอความช่วยเหลือของเด็กๆเงียบไป ทุกคนสามารถเป็นเครือข่ายแจ้งเหตุ 

เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อได้อย่างทันท่วงที

รายงานการแจ้งเหตุจะถูกส่งไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดที่เกิดเหตุโดยตรง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองผลการเรียน >>>word >>>PDF

📣📣📣 ศูนย์ HCEC โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน(CEFR)   

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566  

เวลา 09.00 - 12 .00 น. (ชุดสอบEdusynch) 

         13.00 - 16.00 น.  (ชุดสอบLinguaskill)

สอบ ณ ห้องศูนย์ HCEC โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

***ระบบจะปิดรับสมัคร 5 วันก่อนวันสอบ นะคะ***

✅สมัครสมาชิกและลงทะเบียนสอบได้ที่ www.train-test.com ✅

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูปฏิญา 087-2335274

🎉ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
"Ssrw Academic Excellence Fair 2022"

วันที่ 16 สิงหาคม 2565
VVVVVVVV
VVVVVV
VVVV
VV
V

เชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
อย่างน้อยคนละ 1 กิจกรรม หรือมากกว่า ^^

*** ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร***

ดูกิจกรรมการแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน
และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน   ได้ที่นี่  >>>  คลิ๊ก!!

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

ขอแสดงความยินดี

กับ นายณัฏฐากรณ์  จันทร์รักษ์

ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์

📌👉ติดตามกิจกรรมรอบรั้วมุจลินท์ ได้ที่ Facebook “ศรีสองรักษ์ วิทยา”🔵⚪️


สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ :