ฉบับที่1ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ66.pdf
ประกาศจ้าง_อังกฤษ_ธค.65_.docx.pdf

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ อาคาร 60 ปี ศรีสองรักษ์ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

ขอแสดงความยินดี

กับผู้บริหารและคณะครู เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
"Ssrw Academic Excellence Fair 2022"

วันที่ 16 สิงหาคม 2565
VVVVVVVV
VVVVVV
VVVV
VV
V

เชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
อย่างน้อยคนละ 1 กิจกรรม หรือมากกว่า ^^

*** ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร***

ดูกิจกรรมการแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน
และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที่นี่ >>>
คลิ๊ก!!

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

ขอแสดงความยินดี

กับ นายณัฏฐากรณ์ จันทร์รักษ์

ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนส่งผลงาน “หน้ากากพร้อมชุดผีตาโขน”

เพื่อชิงรางวัล

แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

ม.ต้น

ชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท

ชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 300 บาท

พร้อมรับเกียรติบัตรทุกรางวัล

ม.ปลาย

ชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท

ชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 300 บาท

พร้อมรับเกียรติบัตรทุกรางวัล

เกณฑ์การตัดสินหน้ากากและชุดผีตาโขน ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม การเลือกใช้วัสดุ และการนำไปใช้ได้จริง

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 สิงหาคม 2565 ที่ห้อง 525

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลจะส่งมอบให้โรงเรียน


ประกาศแจ้งแนวปฏิบัติเปิดภาคเรียน1.2565.pdf

ประกาศ!! แจ้งแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

#นักเรียนทุกคนมาโรงเรียน ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 (วันแรกของการเปิดทำการเรียนการสอน)

รายชื่อนักเรียน.pdf

ประกาศรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์

📌👉ติดตามกิจกรรมรอบรั้วมุจลินท์ ได้ที่ Facebook “ศรีสองรักษ์ วิทยา”🔵⚪️


https://sites.google.com/a/ssrw.ac.th/srisongruk/home/Untitled-1.jpg
https://sites.google.com/ssrw.ac.th/ssrw

กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2563

สอบภาคปฏิบัติ นาฏศิลป์พื้นเมือง ครั้งที่ 10/2563

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ :