ปิดเรียนกรณีพิเศษ.pdf

ประกาศปิดเรียน

กรณีพิเศษ

📌เนื่องในงานประเพณีบุญหลวง

และการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2565

➡️ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนส่งผลงาน “หน้ากากพร้อมชุดผีตาโขน”

เพื่อชิงรางวัล

แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

ม.ต้น

ชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท

ชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 300 บาท

พร้อมรับเกียรติบัตรทุกรางวัล

ม.ปลาย

ชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท

ชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 300 บาท

พร้อมรับเกียรติบัตรทุกรางวัล

เกณฑ์การตัดสินหน้ากากและชุดผีตาโขน ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม การเลือกใช้วัสดุ และการนำไปใช้ได้จริง

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 สิงหาคม 2565 ที่ห้อง 525

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลจะส่งมอบให้โรงเรียน


ประกาศจ้างครูภาษาอังกฤษ2565.pdf
ประกาศแจ้งแนวปฏิบัติเปิดภาคเรียน1.2565.pdf

ประกาศ!! แจ้งแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

#นักเรียนทุกคนมาโรงเรียน ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 (วันแรกของการเปิดทำการเรียนการสอน)

รายชื่อนักเรียน.pdf

ประกาศรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์

📌👉ติดตามกิจกรรมรอบรั้วมุจลินท์ ได้ที่ Facebook “ศรีสองรักษ์ วิทยา”🔵⚪️


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
https://sites.google.com/a/ssrw.ac.th/srisongruk/home/Untitled-1.jpg
https://sites.google.com/ssrw.ac.th/ssrw
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สอบภาคปฏิบัติ นาฏศิลป์พื้นเมือง ครั้งที่ 10/2563

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ :