ประชาสัมพันธ์

รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา .....คลิก

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ......คลิก

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ......คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน(ห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา(รอบโควต้านักเรียนเก่า)